Visualiseringsprosjektet – 2

Detaljmodellering av hus-objekter.
Har nå modellert flere detaljer inn i 11 av hus-objektene i visualiseringsprosjektet. Det er særlig to av de offentlige byggene som det er/vil bli mye arbeid med, fordi de har en komplisert arkitektur.

Offentlig bygg med komplisert arkitektur

Offentlig bygg med komplisert arkitektur

Etter en nærmere (reell!) sjekk av byggene, fant jeg også ut at jeg nok er nødt til å ta flere fotografier for å få modellene riktig utformet. Hukommelsen viser seg ikke til å stole på, og jeg er nødt til å re-modellere et av byggene, fordi modellen ikke fremstiller bygget på rett måte 🙂 .
Når det gjelder modelleringen i Blender oppdager jeg stadig nye fine funksjoner. Husene i tettstedet er jo plassert i ulike retninger. Når jeg skal skalere oppstod problemet med at husenes koordinatsystem ikke var synkronisert med det globale koordinatsystemet, og en skalering i f.eks. x-retningen (tastatursnarvei ‘S+x’) førte bare til deformasjon. Etterhvert oppdaget jeg at det var mulig å skalere et objekt i objektets eget koordinatsystem vha. tastatursnarveien ‘S+x+x’. ( Dette valget finner du også i Object-menyen i headeren til 3d-vinduet: Object -> Transform -> Scale on Axis -> X local). Dette gjaldt også selvfølgelig for flytting og rotering i alle retninger, og gjør det velsignet enkelt å modellere husene selv om plasseringen/posisjonen deres ikke samsvarer med det globale koordinatsystemet.

Modell av offentlig bygg med komplisert arkitektur

Modell av offentlig bygg med komplisert arkitektur

En annen flott funksjon som jeg bruker mye er muligheten til å skifte mellom global og local view (View -> Global View/Local View) slik at jeg kan fjerne andre bygninger enn den jeg holder på å modellere i 3d-scenen.
Se også «3d Visualiseringsprosjekt» for mer info om prosjektet.

Del 1Del 2Del 3Del 4Del 5Del 6Del 7 |  Del 8Del 9Del 10Del 11 | Del 12 |