Visualiseringsprosjekt – 4

Har nå modellert ferdig alle sentrale bygninger. Det siste kompliserte offentlige bygget er også ferdig modellert.

Siste off. kompliserte bygg ferdigmodellert.

Siste off. kompliserte bygg ferdigmodellert.

Off.bygg

Off.bygg

Det jeg nå må gjøre er å skalere byggningenes størrelse slik at de får et riktig størrelsesforhold i forhold til hverandre. Dette gjelder særlig høyden på husene. Husenes posisjon må også finjusteres. Før jeg begynner med tekstureringen (dette kan medføre endel remodellering av bygningene!), har jeg tenkt å begynne å modellere landskapet og vegnettet, slik at det blir lettere å få oversikten over hele modellen.

Bygningene i modellen av tettstedet

Bygningene i modellen av tettstedet

( Se siden «3d visualiseringsprosjekt» for mer info ).

Del 1Del 2Del 3Del 4Del 5Del 6Del 7 |  Del 8Del 9Del 10Del 11 | Del 12 |

%d bloggere like this: