Visualiseringsprosjekt – 5

Har nå fått disposisjonen til vegnettet på plass.
Jeg tegnet først opp ytterkanten til hele veisystemet vha. en bezier-kurve. Nye punkter på kurven ble lagt til ved å klikke med venstre musetast mens Ctrl-tasten ble holdt inne. For å få mest mulig kontroll med under justering av kurven ble hendlene til punktene fristillt, slik at jeg kunne justere kurven på hver side av punktet uavhengig. Hendlene ble fristillt ved å trykke ‘H’-tasten på tastaturet mens selve punktet var aktivt (Toggle Free/Aligned). Dette behøvde jeg bare å gjøre én gang. Resten av punktene som ble opprettet fikk da automatisk fristillte hendler. Når hele ytterkurven til vegnettet var tegnet opp bandt jeg sammen kurven til en lukket kurve ved å trykke på ‘C’-tasten på tastaturet ( ‘Curve -> Toggle Cyclic’).

Kurven ble IKKE fylt med det samme; forrvirrende nok. Det viste seg at en av hendlene til et av kontroll-punktene var vridd for langt. Da jeg fant dette punktet og fikk rettet på dette, ble hele kurven fyllt.
Kurven ble lagt i lag 2 for å få bedre oversikt.

Ferdig ytterkurve til vegnett, en lukket bezier-kurve

Ferdig ytterkurve til vegnett, en lukket bezier-kurve

I lag 3 la jeg den indre-kurven til vegnettet.

Ferdig indre kurve til vegnettet, en lukket bezier-kurve

Ferdig indre kurve til vegnettet, en lukket bezier-kurve

Så markerte jeg begge kurvene (shift + klikk) og valgte ‘Join Objects (Ctrl+J), for å lime sammen den yttre- og indre kurven. Dette resulterte i at selve vegen ble til én kurve.

De yttre og indre kurvene forenet til én kurve med samme form som veg-nettet

De yttre og indre kurvene forenet til én kurve med samme form som veg-nettet

Vegnett-modellen lagt over bildet av tettstedet (sett i Top-view)

Vegnett-modellen lagt over bildet av tettstedet (sett i Top-view)

Nå som vegnettet er grovskissert er det enklere å senere fintilpasse formen på vegen.
Den er fremdeles en bezier-kurve med justerbare punkter. Når kurven er ferdig justert må den konverteres til en mesh for å kunne brukes i VRML-fila.

Vegnett sammen med husmodeller

Vegnett sammen med husmodeller

( Se siden “3d visualiseringsprosjekt” for mer info ).

Del 1Del 2Del 3Del 4Del 5Del 6Del 7 |  Del 8Del 9Del 10Del 11 | Del 12 |

%d bloggere like this: