Visualiseringsprosjekt 8

Tekstur til vegetasjon

Har forbedret teksturen til skogholtet. Istedet for å gjøre endringer på selve meshen (platen), ble det bedre resultat av å bruke en gif-fil med transparent bakgrunn som tekstur. De fleste vrml-browsere kan vise gif-teksturer med transparent bakgrunn, og dette gir mye større realisme enn det en kan klare med modellering av meshen.  Jeg bearbeidet bildet av skogen, slik at området rundt tretoppene ble transparent:

Den ferdige teksturen til skogholt-platene

Den ferdige teksturen til skogholt-platene

(Bildet måtte roteres 90 grader til venstre for å vises riktig vei i vrml-fila).
Når skogholt-platene fikk en gif-tekstur med gjennomsiktighet ble skogholtet mer realistisk, fordi meshen blir gjennomsiktig i den transparente delen av teksturen:

Skogholt-plate med transparent gif-tekstur

Skogholt-plate med transparent gif-tekstur

Har også modellert et frittstående tre-objekt,  for å lage en illusjon av frittstående trær som står i utkanten av skogholtet. Tre-objektet er modellert av to plater satt sammen som et kryss:

3d-objektet som presenterer et frittstående tre

3d-objektet som presenterer et frittstående tre

Dette er den vanlige måten å «modellere» vegetasjon på i vrml. Når platene bruker en tekstur som består av et gif-bilde med gjennomsiktige områder, vil plate-konstruksjonen fremstå som tredimensjonell vegetasjon i vrml-scenen.

Tekstur til frittstående tre

Tekstur til frittstående tre

Fordi teksturen bare legges på den ene platesiden, måtte jeg duplisere platene og rotere dem 180 grader (rundt den vertikale aksen), slik at teksturen vises fra begge sidene.

3d-objekt for frittstående tre: platene dupliseres

3d-objekt for frittstående tre: platene dupliseres

Illustrasjonen over viser begge platene med hver sin kopi. Jeg har flyttet litt på de kopierte platene slik at de skal vises bedre: i virkeligheten ligger platene så tett inntill sin kopi at det ikke er mulig å se at hver plate egentlig består av to plater med tekstursiden ut.
Når objektet vises i vrml-browseren er det en tredimensjonal bjørk som det er mulig å bevege seg rundt.

Frittstående tre som ser likt ut fra alle kanter

Frittstående tre som ser likt ut fra alle kanter

Det er en stor fordel å bruke teksturer for å forme 3d-objektene, fordi dette gir færre polygoner i modellen av tettstedet. Færre polygoner fører til mindre filstørrelse på vrml-fila, og gjør den enda mer web-vennlig.

(Se siden ‘3d-visualiseringsprosjekt’ for mer info).

Del 1Del 2Del 3Del 4Del 5Del 6Del 7 |  Del 8Del 9Del 10Del 11 | Del 12 |