Visualiseringsprosjekt 7

Skogholt med tekstur

Skogholt med tekstur

Har jobbet litt med å få teksturen til skogholtet på plass. Det viste seg at teksturen ikke ville bli fremstillt på riktig måte når skogholtet ble modellert som et skjermbrett (forsøkte å lage skogholtet som én lang plate; se «Visualiseringsprosjekt 6»). Teksturen ble da strukket så mye at bildet ble ødelagt i wrl-fila. Jeg måtte lage et skogholt som bestod av flere enkelt-plater, og da ble bildet på platene vist på riktig måte i wrl-fila (se bildet over).
Jeg opprettet først en plate med teksturen i Blender, og kopierte mange nok plater til å rekke rundt hele skogholtet med. Det lange plateobjektet jeg opprettet forrige, gang ble slettet.
Disse enkelt-platene kan jeg nå endre på individuelt uten at teksturen blir forvrengt. Så langt har jeg bare delt opp den øverste ‘egden’ 3 ganger vha. ‘subdivide’, og flyttet litt opp og ned på vertexene for å lage en illusjon av tretopper, men det er fint mulig å lage hjørner på platene for å gi dem mer volum, uten at dette ødelegger bildet i teksturen.

Skogholt-plate med modellerte tretopper

Skogholt-plate med modellerte tretopper

Dette får jeg finpusse på senere. Nå fungerer iallefall teksturen slik at den gjengir et bildet av en skog i wrl-fila.

Skogholtet modellert av flere enkelt-plater.

Skogholtet modellert av flere enkelt-plater.

Det ble litt mer arbeid å gjøre i wrl-fila ved bruk av denne metoden: I hver plate-node må jeg nå legge inn en bilde-url til bildefila, men det er bare 14 plater (og antallet kan godt reduseres) så det er en overkommelig oppgave.
Det er forresten en pussig justering som må gjøres med bildet når det brukes som tekstur i en wrl-fil:
Når bildet vises på objektet i wrl-fila er det rotert 90 grader til høyre! For at bildet skal vises riktig må jeg rotere det 90 grader til venstre (vha. Gimp), slik at det blir fremstillt riktig av wrl-fila når det lastes inn. Tekstur-noden blir ikke lagt inn i plate-noden når Blender eksporterer wrl-fila, så dette ser ut til å være en ren vrml-særegenhet.

Starten på vrml-koden ser så langt slik ut (koden med rød skrift må endres/legges til hver gang jeg eksporterer blender-fila i vrml-formatet) :

#VRML V2.0 utf8

# This file was authored with Blender (http://www.blender.org/)
# Blender version 248
# Blender file Trase-strukket-tekstur.blend
# Exported using VRML97 exporter v1.55 (2006/01/17)

NavigationInfo {
headlight TRUE
visibilityLimit 100.0
type «WALK»
avatarSize [0.1, 0.05, 0.1]
}

Background {
groundColor 0.0565629 0.2208154 0.4
skyColor 0.0565629 0.2208154 0.4
}

DEF OB_testplate_014 Transform {
translation 0.452446 0.147698 2.052353
rotation 0.939048 0.243093 -0.243093 1.633643
scale 0.410117 0.184077 0.114650
children [
DEF ME_testplate_014 Group {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF MA_Material_001 Material {
diffuseColor 0.6714065 0.6464368 0.7262453
ambientIntensity 0.1666667
specularColor 0.4012008 0.4012008 0.4012008
emissiveColor  0.0 0.0 0.0
shininess 0.0976563
transparency 0.0
}
texture ImageTexture {
url «Mu_skog.jpg»
}

}
geometry IndexedFaceSet {
solid TRUE
coord DEF coord_testplate_014 Coordinate {
point [
1.0 4.43821732727e-016 -0.84534829855
1.0 0.0 1.0
-1.00000011921 0.0 0.999999821186
-0.999999642372 4.75604394142e-016 -0.767790436745
1.78813934326e-007 2.02057676688e-015 -0.540598869324
0.500000119209 -3.21077923643e-016 -0.819253027439
-0.499999731779 -4.08428169859e-017 -0.787441968918
0.750000059605 0.0 -1.0
0.250000149012 0.0 -1.0
-0.749999701977 0.0 -1.00000023842
-0.249999776483 0.0 -1.00000023842
]
}

coordIndex [
4 2 1 -1,
0 7 1 -1,
7 5 1 -1,
5 8 1 -1,
8 4 1 -1,
4 10 2 -1,
10 6 2 -1,
6 9 2 -1,
9 3 2 -1,
]
}
}
]
}
]
}

Som den grønne uthevingen i koden viser, så har jeg ennå ikke vært flink nok til å gi plateobjektene og matrialet et folkelig navn! 🙂

(Se siden ‘3d-visualiseringsprosjekt’ for mer info).

Del 1Del 2Del 3Del 4Del 5Del 6Del 7 |  Del 8Del 9Del 10Del 11 | Del 12 |

%d bloggere like this: