Bezier-kurver: Tegning med Gimp

Det er mange måter å tegne med Gimp på.
Dersom du ønsker å tegne en strek på frihånd i et data-tegneprogram må du som regel ha et tegnebrett  for å få kontroll over streken.
Men dersom en bare har en vanlig datamus tilgjengelig er «Bane»-verktøyet fint å bruke.
Med «Bane»-verktøyet tegner du en linje (Bezier-kurve) ved å opprette et startpunkt og et sluttpunkt.
Begge punktene har to justeringshendler som endrer formen på linjen når du drar i dem. På denne måten kan du gi linjen nøyaktig den formen du ønsker kun ved hjelp av musen.

Denne innføringen viser et eksempel på hvordan en kan lage en strek-tegning ved hjelp av «Bane»-verktøyet, der feltene som oppstår av omrissene fylles med farge-graderinger.

34g

«Bane»-verktøyet aktiveres alltid i «Design»-modus (1), slik at du kan opprette nye punkter ved å venstreklikke med musetasten.
Mellom punktene strekkes automatisk en linje som senere skal gjøres om til en strek.

1ag

1

Start med å tegne venstre blad: Opprett tre punkter, ved å venstreklikke med musen, slik at linjen  som strekkes mellom punktene på en grov skisseaktig måte danner den øverste linjen på bladet (2).

2

2

Når «Bane»-verktøyet er i «Design»-modus kan du lage en grov-skisse av det du ønsker å tegne, ved å  opprette nye punkter og flytte på punktene du har opprettet.
Skift til «Rediger»-modus for å tegne den underste linjen i bladet:
Marker det siste punktet i linjen (et markert punkt har hvit farge), og venstreklikk på det første punktet (3).
Dette lukker banen, slik at du får en trekant som består av tre linjer.

3

3

Dersom du nå klikker og drar et par ganger i et markert punkt, vil du se at det dras ut to justeringshendler.
Dra i og juster hendlene til alle tre kontrollpunktene, og prøv å forme linjene slik at linjene former et blad (4).
Du vil snart oppdage at dette kan være vanskelig å få til uten å flytte på selve kontrollpunktene i tillegg:
Skift tilbake til «Design»-modus, slik at du også kan flytte på kontrollpunktene når du klikker og drar i dem.

4

4

Nå kan du forme linjene på en kontrollert måte slik at de former et blad, ved å flytte på kontrollpunktene og justere på justeringshendlene.
Når du har formet bladet slik du vil ha det, tegner du det høyre bladet ved rett og slett å kopiere bladet du allerede har tegnet:
Velg arkfanen «Åpne banevinduet» i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet.
Her finner du banen du opprettet, som har fått standard-navnet «Uten navn».
Gi den gjerne et mer meningsfyllt navn (slik som f.eks. «Venstre blad») ved å dobbelklikke på navnet, og skriv inn et nytt.
Marker banen, og klikk på knappen «Kopier bane», for å kopiere banen (5).

5

5

Speilvend den kopierte banen slik at den kan brukes som høyre blad:
Velg «Vend»-verktøyet i verktøykasse-vinduet (6).
Banene vil nå forsvinne i bildevinduet, så klikk fram øye-ikonet foran navnet til den kopierte banen for å gjøre den synlig i bildevinduet.
Velg deretter «Bane» som påvirknings-modus i «Vend»-verktøyets verktøysalternativ-meny (6)  (i verktøykasse-vinduet), og klikk på banen i bildevinduet.

6

6

Klikk også øyet til den første orginal-banen fram, i navnet foran orginal-banen i arkfanen «Åpne banevinduet»
i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, slik at du kan se begge banene (altså begge bladene) (7).

7

7

Så begynner du å tegne selve blomsten: Start med å tegne et av de største kronbladene; på samme måte som du tegnet det venstre bladet (8).

8

8

Du behøver bare to kontrollpunkt for å forme kronbladet, men du er nødt til å starte med tre punkter for å kunne lage en form:
Når du har laget en skisseaktig form til kronbladet (flyttet på kontrollpunktene og justert linjene med justeringshendlene), kan du slette et av punktene og bruke de to gjenværende punktene til å forme kronbladet (9).
Du sletter et kontrollpunkt når «Bane»-verktøyet er i «Design»-modus, ved å markere punktet du vil slette, og  holde inne ‘Ctrl’ + ‘Shift’ -tastene mens du venstreklikker på punktet.

9

9

Når du er ferdig med å forme kronbladet, må du huske på å flytte det litt unna de andre bladene, slik at det blir plass til de andre kronbladene i blomsten:

Velg «Flytt»-verktøyet, og sett flyttemodus til «Bane».
Gjør kronbladets bane synlig ved å klikke fram øye-ikonet foran banens navn i arkfanen «Åpne banevinduet»
i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet. Klikk og dra i kronbladet i bildevinduet, og flytt det oppover et stykke unna de andre bladene (10).

10

10

Tegn de tre andre store kronbladene ved å kopiere kronbladet du allerede har opprettet, på samme måte som du gjorde med det første bladet.
Den eneste forskjellen er at istedet for å speilvende kopien skal du nå rotere den:
Kopier banen til kronbladet ved å markere banen i arkfanen «Åpne banevinduet» i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, og klikk på «Kopier bane»-knappen.
Begge banene vil nå bli usynlig i bildevinduet.
Lukk øye-ikonet til den orginale kronblad-banen, for å gjøre den kopierte banen synlig i bildevinduet (11).

11

11

Velg «Roter»-verktøyet, og sett tranformer-modus til «Bane» (11).
Klikk på den kopierte banen i bildevinduet. Dette åpner «Roter»-vinduet (12), samtidig som den kopierte banen blir usynlig i bildevinduet. Midt i bildevinduet er det nå et rotasjonspunket, som ser ut som et siktekors.
Når du klikker og drar i rotasjonspunktet vil den kopierte banen komme til syne i flimrende blink mens du drar.
Dra rotasjonspunket ned til rota av kronbladet, og forsøk å plasser det så nøyaktig som mulig (12).

12

12

Dra «Vinkel»-hendelen (12) i «Roter»-vinduet mot høyre, og roter det kopierte kronbladet ca. 90 grader til høyre.
Klikk ‘OK’ når det har fått rett posisjon.
Nå kan du gjøre orginal-banen synlig igjen ved å klikke fram øye-ikonet til orginal-laget i arkfanen «Åpne banevinduet» i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet.
Tegn de neste to kronbladene på samme måten, ved å kopiere den orginale kronblad-banen eller den kopierte banen.
Når alle fire kronbladene er tegnet må du kanskje også finjustere posisjonene deres ved å flytte på dem med «Flytt»-verktøyet og rotere litt på dem med «Roter»-verktøyet (husk på å flytte rotasjonspunktet til rota av kronbladet) (13).

13

13

De små kronbladene tegnes på samme måte som de store kronbladene:
Kopier banen til et av de store kronbladene.
Gi denne kopien en smalere form, og plasser banen i bildevinduet slik at den blir liggende mellom to av de store kronbladene (14).

14

14

Kopier og roter tre nye små kronblad på samme måte som du gjorde med de store kronbladene (15).

15

15

Når du har finjustert posisjonene til de små kronbladene, tegner du opp banen til blomster-stilken (16).

16

16

Flytt på kontrollpunktene og justerhendlene slik at du får en fin form på stilken (17):

17

17

Hittil har du bare opprettet banene til formene, og nå skal selve formene tegnes:
Marker banen til det første venstre bladet du opprettet (i arkfanen «Åpne banevinduet» i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet), og klikk på knappen «Bane til utvalg» (18).
Dette lager et utvalg ut av banen til det venstre bladet (18).

18

18

Dette utvalget skal nå fylles med en farge-gradering.
Klikk på arkfanen «Åpne lagvinduet» i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, og opprett et nytt gjennomsiktig lag (19).
Farge-graderingen til bladet vil nå bli plassert i et eget lag, slik at du senere har muligheten til å slette og endre på fargen til bladet uten å berøre resten av tegningen.

19. Opprett et eget lag for farge-graderingen til bladet

19. Opprett et eget lag for farge-graderingen til bladet

Dra ut en farge-gradering i den aktive markeringen ved hjelp av «Blande»-verktøyet (20).
Bruk «Bland»-innstillingene som er vist i illustrasjonen
(Gradering: Forgrunn til bakgrunn [RGB], Form: Bilineær, Gjenta: Triangulær bølge).

20

20

Finn en retning på farge-graderingen som passer naturlig med formen på bladet (20, 21).
Er du ikke fornøyd med utseende på graderingen, så er det bare å trykke ‘Ctrl + Z’ på tastaturet for å angre operasjonen, og dra ut en ny farge-gradering.

21

21

Trykk ‘Shift + Ctrl + A’ på tastaturet for å oppheve den aktive markeringen, og fyll det høyre bladet med en farge-gradering på samme måte. Husk på å også opprette et eget lag for fargen til det høyre bladet.

Stilken fylles med en ren farge istedet for en farge-gradering:
Når stilkens bane er gjort om til et utvalg, velger du ‘Rediger -> Fyll med forgrunnsfarge’ i bildevinduets meny.
Husk på å legge også denne fargen i et eget lag.

Kronbladene fylles med farge-graderinger på samme måte.
Bruk andre forgrunnsfarger for å lage farge-graderinger med andre valører, og fyll kronbladene ved hjelp av «Bland»-verktøyet (22).
Husk på å legge fargene til de store kronbladene i et eget lag, og fargene til de små kronbladene i et annet lag.

22

22

Når alle kronbladene er fyllt med farge-graderinger legger du på skyggene i kronbladene på samme måte:
Begynn med et av de store kronbladene, og lag et utvalg av banen til kronbladet ved å markere banen i arkfanen «Åpne banevinduet» i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, og klikk på knappen «Bane til utvalg» (23) .

Klikk på arkfanen «Åpne lagvinduet», og opprett et nytt gjennomsiktig lag som skyggens farge skal plasseres i.
Velg «Bland»-verktøyet i verktøykasse-vinduet, og bruk innstillingene som er vist i illustrasjonen (Gradering: Forgrunn til gjennomsiktig, Form: Lineær, Gjenta: Ingen) (23).

Skyggen skal strekke seg ut i fra rota av kronbladet og gå over i gjennomsiktighet:
Klikk på rota av kronbladet med «Bland»-verktøyet, og dra graderingen ca. litt over halveis ut i bladet (23).
Når du gjør dette mens utvalget av kronbladet er aktivt, vil skyggen legge seg pent over fargen under i kronbladet.

23

23

Legg inn en skygge i alle kronbladene på samme måte (24).

24. De store kronbladenes skygger vist, mens kronbladene er skjult.

24. De store kronbladenes skygger vist, mens kronbladene er skjult.

24. De store kronbladenes skygger vist når kronbladene er synlige.

24. De store kronbladenes skygger vist når kronbladene er synlige.

For å forsterke dybden i formen på kronbladene, legger du til et omriss rundt bladene:
Opprett først et eget gjennomsiktig lag for omrisset i «Åpne lagvinduet»-arkfanen.
Marker så banen til et av kronbladene i arkfanen «Åpne banevinduet»
i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, og klikk på knappen «Tegn en strek langs banen» (25).
Dette åpner «Strøk bane»-vinduet (25).
Velg en passelig forgrunnsfarge i verktøykassen, og sett «Linjebredden» i «Strøk bane»-vinduet til 1 piksel.
Klikk deretter på «Strek»-knappen for å tegne en strek langs banen til kronbladet (25).

25

25

Fjern forsiktig streken langs midten av kronbladet ved hjelp av «Viskelær»-verktøyet (26).
Bruk en myk pensel (Circle Fuzzy), slik at overgangen mellom strek og tomrom blir så naturlig som mulig.
Dette omrisset gir kronbladene litt mer dybde i tegningen.

26

26

Streken i omrisset er 1 piksel tykk.
Den er litt for massiv til å avgrense kronbladene, og ødelegger det skjøre uttrykket som kronbladene skal ha.
En løsning på dette er å flytte laget som inneholder omrisset, under laget med fargene til kronbladet (i «Åpne lagvinduet»-arkfanen i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet) (27).
På denne måten kan du minske tykkelsen på omrisset slik at bare en liten kant blir synlig.

27

27

En annen måte å gjøre omrisset mindre massivt på, er å minske dekkevnen til laget med omrisset (28):

28. Her har laget med de små kronbladenes omriss en dekkevne på 100%.

28. Her har laget med de små kronbladenes omriss en dekkevne på 100%.

28a. ... og her er lagets dekkevne minsket til 20%.

28a. ... og her er lagets dekkevne minsket til 20%.

Når kronbladene er ferdige må stilken justeres slik at den passer bedre sammen med blomsterkronen.
Bruk «Skalering»-verktøyet for å gjøre stilken større, slik at den passer bedre sammen med blomsterkronen (29).

Vær oppmerksom på at det er laget med fargen til stilken som får endret størrelsen, og ikke banen:
Klikk på «Åpne lagvinduet»-arkfanen i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, og marker laget som inneholder fargen til stilken, og klikk på stilken i bildevinduet med «Skalering»-verktøyet.
(Pass på å velge «Lag» i valget for «Transformering» i verktøysalternativer-menyen i verktøykasse-vinduet).
Dette åpner «Skalering»-vinduet, og i bildevinduet blir laget med stilken omkranset av en justeringsramme (29).
Dra i rammens justeringshendler for å gjøre stilken lengre.

Du kan også flytte på stilken ved å klikke og dra inni rammen. Når du er fornøyd med skaleringen og plasseringen
klikker du på «Skaler»-knappen for å fullføre endringene.

29

29

Også det høyre bladet må justeres og gis en annen vinkel.
Begge de grønne bladene har samme vinkel på stilken, noe som gir blomsten et «unaturlig» og stivt preg.

Marker laget som inneholder farge-graderingen til det høyre bladet, i lag-listen i «Åpne lagvinduet»-arkfanen
i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, og klikk på bladet i bildevinduet med «Roter»-verktøyet (30).
(Pass på at «Roter»-verktøyet er i «Lag»-modus).
Gi det høyre bladet en litt annen vinkel ved å dra i «Vinkel»-hendelen i «Roter»-vinduet (30).

Avslutt deretter roteringen ved å klikke på «Roter»-knappen, og bruk «Flytt»-verktøyet til å flytte bladet på plass ved stilken.
(Pass på at «Flytt»-verktøyet er i «Lag»-modus).

30

30

Til slutt tegner du en ellipse i sentrum av kronbladene for å binde sammen blomsterkronen.
Opprett først et eget gjennomsiktig lag for ellipsen i «Åpne lagvinduet»-arkfanen i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, og tegn deretter en ellipse i bildevinduet i sentrum av blomsterkronen ved hjelp av «Ellipseutvalg»-verktøyet.
Klikk og dra ut i fra sentrum av kronbladene (31).
Trykk og hold inne ‘Shift’ og ‘Ctrl’ -tastene etter at du har begynnt å dra ut ellipsen, slik at ellipsen blir sentrert rundt punktet du klikket på, og tegnes opp uten deformering (31).
Avslutt tegningen av ellipse-utvalget ved å slippe opp musetasten.

31

31

Fyll ellipse-utvalget med en farge-gradering, ved hjelp av «Bland»-verktøyet, og bruk innstillingene som er vist i illustrasjonen (Gradering: Forgrunn til bakgrunn [RGB], Form: Radiell, Gjenta: Ingen).
Start farge-gradienten litt oppe til venstre i den aktive ellipse-markeringen, slik at det ser ut som om ellipsen blir belyst av en lyskilde oppe til venstre (32), og dra markeringen nedover til høyre før du slipper musetasten.
Hold markeringen aktiv, fordi du vil få bruk for den senere!

32

32

Tegn inn et høylys ved hjelp av «Malerpensel»-verktøyet (33):
Velg hvit forgrunnsfarge, og bruk en passelig stor myk pensel (Circle Fuzzy).
Klikk flere ganger oppe til venstre i ellipsen til du får et klart hvitt høylys.

33

33

Gi ellipsen en enkel skygge, ved å tegne opp et omriss rundt farge-graderingen:
Opprett et eget gjennomsiktig lag i «Åpne lagvinduet»-arkfanen i «Lag, kanaler, baner…»-vinduet, og velg ‘Rediger -> Strek opp utvalg’ i bildevinduets meny.
Velg en passende forgrunnsfarge i verktøykassevinduet, og sett verdien for «Linjebredde» til 1 piksel i «Strek opp utvalg»-vinduet.
Klikk på «Strek»-knappen for å tegne opp omrisset.
Nå kan du oppheve den aktive markeringen ved å trykke ‘Shift’ + ‘Ctrl’ + ‘A’ -tastene på tastaturet.
Bruk «Viskelær»-verktøyet med en myk pensel (Circle Fuzzy) for å minske linjebredden i omrisset oppe til venstre (34).
Dette forsterker inntrykket av at ellipsen er opplyst av en lyskilde oppe til venstre i bildet.

34

34

Tegningen

Tegningen

 

Publisert i Bilde. Stikkord: , . Leave a Comment »
%d bloggere like this: