Maskering av hår

Denne artikkelen om hvordan du kan maskere hår, er basert på en tutorial av Bernhard Stockmann.
Bildet brukt i denne artikkelen er tatt av Elizabeth Ellis.

Å klippe ut objekter med ørsmå detaljer er svært vanskelig og tidkrevende å utføre med vanlige utvalgs-verktøy
(lasso-verktøyet, baner-verktøyet o.l.). Ved å bruke en lagmaske kan du gjøre dette på en rask og effektiv måte, samtidig som du har full kontroll over detaljene:

Før og etter fjerning av bakgrunn i bildet ved hjelp av lagmaske.

Før og etter fjerning av bakgrunn i bildet ved hjelp av lagmaske.

Utgangspunktet er et bilde med et lag

Utgangspunktet er et bilde med et lag

Kopier laget:

Vi skal nå bruke det nye laget som utgangspunkt for en lagmaske, hvor kontrasten mellom det lyse og det mørke i bildet brukes til å lage et utvalg av personen.
Med det nye kopierte laget («Bakgrunn kopier») aktivt, velger du ‘Farger > Kommentarer > Channel Mixer
i bildevinduets meny for å åpne «Kanalmikser»-vinduet.

I ‘Kanalmikser’-vinduet haker du av for valget «Monokrom», slik at bildet gjøres til et Gråtone-bilde.
Årsaken til at vi reduserer fargene i bildet til gråtoner, er at vi skal lage en best mulig kontrast mellom
håret og bakgrunnen i bildet.

I tillegg til å redusere fargene i bildet til gråtoner, må du også justere nivåene i de ulike fargekanalene
for å forsterke denne kontrasten. Hvordan du justerer fargekanalene avhenger helt av fargene i bildet
ditt, og her må du bare prøve deg frem:

Forstørr opp forhåndsvisningen i ‘Kanalmikser’-vinduet slik at du ser de tynneste hårene tydelig. Mens du
justerer fargekanalene: forsøk å få de tynne hårene til å bli så lyse som mulig samtidig som bakgrunnen
blir mørkere eller i det minste holder seg like mørk som før. Hår-detaljene skal ikke ha mykt omriss, men
fremstå klart og tydelig med skarp kontrast.

Bildet etter at endringene er gjort i "Kanalmikser".

Bildet etter at endringene er gjort i "Kanalmikser".

Laget vi arbeider på («Bakgrunn kopier») skal brukes som lagmaske senere. Alt av hvit farge i dette laget
markerer områder i bildet som skal vises. Alt av svart farge vil bli usynlig. Som du forstår så er det derfor
viktig at håret i gråtone-bildet blir så lyst som mulig. Men også ansiktet til personen og alt ugjennomsiktig
hår må gjøres hvitt for at dette skal komme med i det ferdige bildet.

Bruk derfor pensel-verktøyet (med en passelig myk pensel) og mal ansiktet hvit sammen med alt hår som er
ugjennomsiktig. Pass på å ikke komme borti de tynne hårene ytterst på hodet!

Alt som skal vises i bildet må farges hvitt.

Alt som skal vises i bildet må farges hvitt.

"Bakgrunn kopier"-laget etter retusjering.

"Bakgrunn kopier"-laget etter retusjering.

Kontrasten mellom hvit (synlig i lagmasken) og svart (usynlig i lagmasken) må forsterkes.
Velg ‘Farger > Nivåer‘ i bildevinduets meny for å åpne «Nivåer»-vinduet. Gradienten i «Nivå inn:» -feltet
presenterer mengden med ulike gråtoner i bildet. Dra den venstre markøren (et triangel) mot høyre
for å redusere mengden med svart i bildet, og dra den høyre markøren til venstre for å redusere
mengden med hvitt i bildet. Den midterste markøren kan du bruke til å finjustere kontrasten med.
(Sammenlign illustrasjonen over med illustrasjonen under!).

Kontrasten mellom hvitt og svart forsterkes ved å justere verdi-nivåene.

Kontrasten mellom hvitt og svart forsterkes ved å justere verdi-nivåene.

I eksemplet her var det vanskelig å justere kontrasten fordi personen i bildet er opplyst av et sterkt høylys
på sin høyre side. Dette problemet ble løst ved å opprette en markering i bildets høyre side, og justere kontrasten
bare for området inni markeringen, etter at kontrasten var justert for hele bildet (se illustrasjonen ovenfor).

Kontrasten i området til høyre i bildet forsterkes ved å opprette en markering i dette området, og justere verdi-nivåene bare for dette området.

Kontrasten i området til høyre i bildet forsterkes ved å opprette en markering i dette området, og justere verdi-nivåene bare for dette området.

Resultatet etter at verdi-nivåene er justert i området inni markeringen.

Resultatet etter at verdi-nivåene er justert i området inni markeringen.

Nå som bildet i «Bakgrunn kopier»-laget har fått en sterk og tydelig kontrast mellom det som skal vises (hvitt) og det som skal fjernes (svart), kan vi bruke dette laget som en lagmaske.

Kopier «Bakgrunn kopier»-laget inn i en lagmaske i «Bakgrunn»-laget på følgende måte:
Med ‘Bakgrunn kopier’-laget aktivt velger du ‘Velg > Alt‘ i bildevinduets meny. Velg så ‘Rediger > Kopier‘ fra
bildevinduets meny. Gjør deretter «Bakgrunn»-laget aktivt i ‘Lag’-vinduet. Høyreklikk på «Bakgrunn»-laget i ‘Lag’-vinduet
og velg ‘Legg til lagmaske’ i menyen som åpnes.

I «Legg til lagmaske»-vinduet velger du «Hvit (full dekkevne)» som lagets egenskap.
Med lagmasken aktiv (se illustrasjonen under: forhåndsvisningen har en hvit ramme) trykker du ‘Ctrl + V’
på tastaturet for å lime inn ‘Bakgrunn kopier’-laget i lagmasken. Det innlimte laget vil først vises som
et ‘Flytende utvalg’ i lag-listen. Høyre- klikk på det flytende utvalget i lag-listen, og velg «Forankre lag»
for å lime det inn i «Bakgrunn»-lagets lagmaske.

Skjul gråtone-laget («Bakgrunn kopier») ved å klikke på øyeikonet, for å vise det ferdige bildet med lagmasken:

Lagmasken skjuler bakgrunnen: Det svarte har blitt usynlig.

Lagmasken skjuler bakgrunnen: Det svarte har blitt usynlig.

Du kan nå fjerne uønskede objekter i bildet, og finpusse på maskeringen ved å tegne i bildet med sort farge vha. pensel-verktøyet. Gjør dette mens lagmasken er aktiv (dvs. mens forhåndsvisningen av lagmasken har en hvit ramme rundt seg. Se illustrasjonen ovenfor). Dersom du ønsker å legge til noe av bildet, bruker du hvit farge.

Uønskede elementer i bildet fjernes ved å male med svart farge med pensel-verktøyet. På denne måten kan du også finpusse på lagmasken:

Før finpuss

Før finpuss

Etter finpuss

Etter finpuss

Etter finpussing av lagmasken, kan du legge til en ny bakgrunn i bildet. Legg til den nye bakgrunnen som et nytt lag nederst i lag-listen:

Før innlagt bakgrunn.

Før innlagt bakgrunn.

Etter innlagt bakgrunn.

Etter innlagt bakgrunn.

Bildet før og etter fjerning av bakgrunnen ved hjelp av en lagmaske:

Bildet før fjerning av bakgrunnen ved hjelp av en lagmaske.

Bildet før fjerning av bakgrunnen ved hjelp av en lagmaske.

Bildet etter fjerning av bakgrunnen ved hjelp av en lagmaske.

Bildet etter fjerning av bakgrunnen ved hjelp av en lagmaske.

Det vil alltid være rester av bakgrunnen igjen i bildet. Du kan forsøke å fjerne disse restene ved å velge ‘Farger > Nivåer‘ i bildevinduets meny (mens lagmasken er aktiv), og flytte den venstre markøren mer til høyre for å gjøre hårstråene mer gjennomsiktige.
Du kan også forsøke å finpusse på selve lagmasken (som forklart ovenfor) ved hjelp av lyse eller mørke farger for å fjerne eller legge til detaljer i hårstråene.
En annen måte å finpusse bildet på er å bruke «Gni ut»-verktøyet for å smelte sammen forgrunnen (hårstråene) med bakgrunnen i bildet for å fjerne harde overganger. Dette gjøres mens lagmasken er aktiv (har hvit ramme).