Tegn gjennomsiktige glassobjekter

En tegning som ser ut som et gjennomsiktig glass objekt er en spennende effekt, som tilfører websider og illustrasjoner 3d realisme. Vi skal her se et eksempel på hvordan du kan lage et gjennomsiktig glass objekt på grunnlag av en tegning.
Utgangspunktet er et bilde som består av 2 lag: et bakgrunn-lag og et lag med alfakanal som inneholder en figur (farge hex #89aee5) tegnet i Gimp (1).

1

Figuren er tegnet ved hjelp av rektangelutvalg- og ellipseutvalg verktøyene, med valget for antialiasering aktivert i verktøysalternativer menyen. Dersom du tegner figurer ved hjelp av andre verktøy så pass alltid på at antialiasering er aktivert, slik at du unngår hakkete linjer. Slike ujevnheter vil forsterkes når linjene får 3d-kant.

Opprett 3d-kant
Det første vi skal gjøre er å opprette et nytt lag som skal bestemme formen på 3d-kanten til glass objektet. Dette gjør du ved å kopiere «objekt»-laget i «Lag»-flipparket i «Lag, kanaler, baner…»-dokk vinduet. Med det nye «objekt kopier»-laget aktivt, velger du ‘Filter -> Utydeliggjør -> Gaussian Blur’ i bildevinduets meny. I «Gaussian Blur»-vinduet velger du «RLE» som blur metode, og setter horisontal og vertikal blur-radius til 5 piksler (2).

2

Dette laget skal nå brukes som høyde-kart når vi lager 3d-kant på tegningen i «objekt-laget» vha. «Bump map»-filteret. Når du bruker et annet identisk lag med ‘blur’-effekt som høyde-kart, kan du bestemme utseende på 3d-kanten: mye blur-radius gir mykere 3d-kant, mens liten radius gir skarpere kant. I «Bump map»-filteret bestemmer du bare høyden og lysretningen på 3d-kanten. Ved å bruke et annet lag med samme dimensjoner som høydekart, kan du lage mange ulike 3d-kanter (3).

NB! Husk alltid å gi objektet farge FØR du oppretter høydekartet! Dersom et høydekart med alfa-kanal har sort farge, vil ikke «Bump map» filteret fungere! Dersom høydekartet må ha sort farge, må du huske på å fjerne alfa-kanalen til laget (høyreklikk på laget med høydekartet, og velg «Fjern alfa-kanal» i menyen som åpnes). Objektet som skal tilføres 3d-kanten må da ha en annen farge enn sort.

3

Høyde-kartet skal ikke vises i bildet. Gjør derfor «objekt kopier»-laget usynlig ved å klikke på lagets øye-ikon. Med «objekt»-laget aktivt velger du ‘Filter -> Kart -> Bump map’ i bildevinduets meny (4).

4

I «Bump map»-vinduet velger du «objekt kopier»-laget som «Bump map:» (høyde-kart), og haker av for «Compensate for darkening» for å unngå at tegningen gjøres mørkere. Sett «Dybde:» til 4, og la de andre innstillingen stå på urørt på standardvalgene.
Ikke overdriv dybden. I de fleste tilfeller vil en lav dybdeverdi gi best og mest realistisk resultat.
Her i eksemplet vårt behøver vi ikke å endre på de andre innstillingene, men for å lage 3d-kanten i ill. 3 måtte «Azimuth» (retning og høyden på lyset), «Forhøyelse» (lysstyrken til høylyset), og «Ambient» (fargedybden til skyggene) justeres, i tillegg til «Dybde».

Gjør glass objektet gjennomsiktig
Nå skal vi gjøre tegningen med 3d-kant gjennomsiktig. Fordi gjennomsiktige glassobjekter ikke ser like gjennomsiktige ut i kantene som inne i flatene, må vi opprette et utvalg i flaten som skal gjøres delvis gjennomsiktig, slik at kantene beholder sin ugjennomsiktighet.

Høyreklikk på det aktive «objekt»-laget, og velg «Alfa til utvalg» for å velge hele objektet. Med utvalget aktivt velger du ‘Velg -> Krymp’ i bildevinduets meny. Krymp utvalget med 3 piksler. Velg så ‘Velg -> Fjær…’ i bildevinduets meny , og sett fjærvalg til 2 piksler. Det er dette utvalget som nå skal gjøres delvis gjennomsiktig: Velg ‘Lag -> Farger -> Kurver’ i bildevinduets meny (5).

5

Øverst i «Kurver»-vinduet åpner du kurvediagrammet for «Gjennomsiktighet»-kanalen, og drar høyre kontrollpunkt ned til nivå 1 i kurvediagrammet (5). Dette justerer pikslenes gjennomsiktighetsnivå til pikselverdi 64 i utvalget. Klikk «ok» for å lagre justeringene til gjennomsiktighet-kanalen. Ikke velg bort det aktive utvalget, for det skal brukes til å lage en skygge under glassobjektet:

Opprett skygge
Mens utvalget fremdeles er aktivt kopierer du «objekt»-laget, og med det nye «objekt kopier#1»-laget aktivt, trykker du ‘Ctrl+X’ på tastaturet for å klippe bort området inne i utvalget.
På denne måten blir bare den ugjennomsiktige kanten av glassobjektet liggende igjen i «objekt kopier#1»-laget. Og fordi det nettopp er denne delen av et ekte glassobjekt som kaster skygger, er denne kanten et flott utgangspunkt for å lage en realistisk skygge til glassobjektet.
Gjør først «objekt»-laget usynlig slik at du bedre kan se «objekt kopier#1»-laget, mens du gjør den ugjennomsiktige kanten om til en skygge: Med «objekt kopier#1»-laget aktivt, velger du ‘Filter -> Utydeliggjør -> Gaussian blur’ fra bildevinduets meny, og setter horisontal og vertikal blur-radius til 15 piksler (bruk RLE som blur metode) i «Gaussian blur»-vinduet.
For å legge skyggen på rett plass i forhold til lyssettingen, velger du ‘Lag -> Transformer -> Forskyvning’ i bildevinduets meny, og setter X (horisontal) og Y (vertikal) forskyvning til 12 piksler (6). Velg ‘Bryt rundt’ som «kantoppførsel». Dette flytter skyggen 12 piksler til høyre og 12 piksler nedover (7).
Du kan selvfølgelig flytte skyggen manuelt ved å bruke flytteverktøyet, men dersom du bruker «Forskyvning»-funksjonen kan du bestemme (illusjonen av) avstanden mellom objektet og bakgrunnen nøyaktig i antall piksler.

6

7

Gjør «objekt»-laget synlig, slik at du kan se glass objektet sammen med skyggen (7). Du kan nå fargelegge det gjennomsiktige glass objektet slik du ønsker vha. fargeverktøyene i ‘Lag -> Farger’ -menyen i bildevinduet.

Fargelegging
Ill. 9 viser glass objektet med en nøytral farge. Denne fargen får du ved å først velge ‘Lag -> Farger -> Farg’ i bildevinduets meny, og klikke på «ok» i «Farg»-vinduet uten å endre noen av innstillingene. Deretter velger du ‘Lag -> Farger -> Glød og metning’, og justerer verdien til «Metning» ned til -100, og «Lysverdi» opp til 100.
Fordi «Bakgrunn»-laget er fyllt med et mønster, er ugjennomsiktigheten til laget med skyggen (« objekt kopier#1» -laget) justert ned til 80 for å dempe skyggen, slik at den skal integreres bedre med mønsteret.
For å gi glass-objektet et skjørere inntrykk kan du også justere ned ugjennomsiktigheten til «objekt»-laget (vha. ugjennomsiktighet-hendelen i lag-flipparket).
Endring av lag-modus til objekt og skygge-lagene (8) gir også andre effekter og virkninger.

8

9

Fotomanipulasjon
Du kan også lage glass objekter ved hjelp av f.eks. fotomanipulasjon. Glassplaten i bildet av snømannen (10) er laget ved å bruke «Glass Tile» -filteret (Filter -> Glasseffekter -> Glass Tile) på et aktivt rektangelutvalg. En liten 3d-kant er lagt til utvalget vha. skriptet «Add Bevel» (Script-Fu -> Decor -> Add Bevel) med en tykkelse på forhøyningen på 1 piksel, slik at glassplaten avgrenses fra resten av bildet.

10

%d bloggere like this: