Tegn glasskuler med Gimp

 

 

Dersom du ønsker grafikk som fremstiller glasskuler til bruk i en webside eller illustrasjon, behøver du ikke å ta veien om et 3d-program for å lage dette.

Gimp har alle verktøyene du trenger for å lage realistiske fremstillinger av skinnende glasskuler.

Utgangspunktet for artikkelens eksempel er et bilde med et bakgrunn-lag i lys farge (hex #ead6d6) (2).
Definér først kulens dimensjon ved å opprette et rundt utvalg vha. ellipseutvalg verktøyet. (Pass på at valget for «Fjærkanter» ikke er valgt verktøysalternativer-menyen, fordi den ferdige glasskulen skal ha en skarp kontur). Opprett et sirkelformet utvalg uten deformering ved å holde nede Shift-tasten på tastaturet mens du drar ut utvalget (2).
Opprett et nytt gjennomsiktig lag («farge»), og fyll utvalget med farge (2). Dette laget tar vare på dimensjonene til kulen, og herfra kan du senere hente utvalget av kulen. Behold utvalget aktivt.

Glassfarge

2

 

Nå skal vi legge på fargen som den ferdige glasskulen skal ha:
Sett forgrunnsfargen til «#71aac2», og velg «Fortynn»-verktøyet. I verktøysalternativer menyen setter du valget for «Gradering:» til «Forgrunn til gjennomsiktig». Juster «Ugjennomsiktighet:»- hendelen til 80. I valget for «Form:» velger du «Lineær».

I «Lag»-flipparket oppretter du et nytt gjennomsiktig lag («glassfarge»), og gjør dette til det aktive laget (3).
I det aktive ellipseutvalget drar du gradienten 1 gang ovenfra og ned, for å fylle utvalget med glassfargen. Legg gradientlinjens start- og slutt punkter nøyaktig i kantene til det aktive utvalget. Velg bort utvalget (Ctrl+Shift+A) (3).

 

3

 

Refleksjon

For å gi kulen 3-dimensjonell form, legger du på en illusjon av refleksjon:

Opprett et nytt gjennomsiktig lag («refleksjon») (4).
I dette laget oppretter du et nytt ellipse utvalg, som skal forestille refleksjon av lys oppe på kulen. Juster utvalget slik at det får en form som passer.
(Du kan flytte markeringen underveis, ved å holde nede Shift+Alt-tastene på tastaturet mens du drar i markeringen. Dette gir deg større kontroll over utformingen av utvalget).

Juster utvalget slik at det blir en tynn linje øverst mellom kulens topp og utvalget, og dra utvalget nedover slik at den nederste kanten strekker seg såvidt inn over området hvor glassfargen begynner å bli gjennomsiktig (4), altså ca. litt mer enn halvparten av kulens diameter.

Refleksjonen bestemmer formen på kulen. For stort og for lite refleksjonsområde vil gi kulen en unaturlig form. Dersom du f.eks. ønsker å gi kulen flatere utseende kan du gjøre refleksjonsområdet lengre og smalere.
Når utvalget har fått passelig form, fyller du det med en lineær gjennomsiktig gradient (4):
Med hvit forgunnsfarge velger du «Fortynn»-verktøyet, og i verktøysalternativer menyen setter du «Ugjennomsiktighet:»-hendelen til 50, og setter «Gradering:» til «Forgrunn til gjennomsiktig». Dra gradienten ovenfra og ned 2 ganger, med gradientlinjens start- og slutt punkter nøyaktig i kantene til det aktive utvalget.
Velg bort utvalget (Ctrl+Shift+A).

 

4

 

For å øke den 3-dimensjonelle effekten legger du en refleksjon nede på siden av kulen.
Denne refleksjonen legges i et nytt lag, og som utgangspunkt bruker du det opprinnelige utvalget av kulen: Høyreklikk på «farge»-laget i «Lag»-flipparket, og velg «Alfa til utvalg», for å hente fram utvalget av kulen.
Opprett et nytt gjennomsiktig lag («side-refleksjon»), og med det nye laget aktivt fyller du utvalget av kulen med hvit farge (5). Behold utvalget, for det skal nå brukes til lage refleksjonen på siden av kulen.

Velg flytteverktøyet, og i verktøysalternativer-menyen, setter du «Påvirkning:»-modus til «Transformer utvalg». Flytt utvalget ned og til høyre (5), slik at utvalget overlapper en liten del av den hvite kulen. Det er denne overlappingen som skal bli refleksjonen. Velg «Inverter» (Velg -> Invertér) fra bildevinduets meny. Gi utvalget et fjærvalg på 80 (Velg -> Fjær), og klipp bort det hvite området utenfor refleksjonsområdet (Ctrl+X) (6).

Gjennomsiktig glass er ugjennomsiktig i kantene. Derfor lager vi en tynn linje rundt glasskulen, ved å klippe bort en liten kant på yttersiden av siderefleksjonen:
Høyreklikk på «farge»-laget i «Lag»-flipparket, og velg «Alfa til utvalg», for å ta fram utvalget av kulen igjen. Med utvalget aktivt velger du «side-refleksjon»-laget. Velg «Krymp» (Velg -> Krymp) i bildevinduets meny, og krymp utvalget med 1 piksel. Velg «Inverter», og klipp ut (Ctrl+X) (6).

 

5

 

6

 

Glass-skygge

For å gjøre refleksjonen mer realistisk legger du til en slagskygge på venstre side av kulen.

Høyreklikk på «farge»-laget igjen, og velg «Alfa til utvalg» for å få fram utvalget av kulen. Opprett et nytt gjennomsiktig lag («skygge») (7).
Med det nye laget aktivt fyller du utvalget av kulen med samme farge som glassfargen.
Med flytteverktøyet i «Transformer utvalg»-modus, flytter du utvalget litt til høyre slik at det blir stående igjen en passelig skygge form til venstre i sirkelen (7).

Velg «Fjær» (Velg -> Fjær), og sett fjærvalg til 8. Klipp bort den overskytende delen av den blå sirkelen (Ctrl+X), slik at bare skyggen blir stående igjen. Til slutt setter du «skygge»-lagets lag-modus til «glød», slik at skyggen føyer seg naturlig inn sammen med fargene til kulen (8).

 

7

 

Høylys
For å øke illusjonen av skinnende glass tegner du inn et høylys oppe i refleksjonen på toppen av kulen.

Opprett et nytt gjennomsiktig lag («høylys») (8), og med det nye laget aktivt, velger du «Malerpensel»-verktøyet. I verktøysalternativer menyen setter du valget for «Pensel:» til «Circle Fuzzy(19)». Velg hvit forgrunnsfarge, og klikk én gang et passende sted oppe i refleksjonen på kulen (8).

 

8

8

 

Skygge på underlag

For å gi inntrykk av at glasskulen ligger på et underlag, legger du til en skygge under kulen:

Opprett et nytt gjennomsiktig lag («bakkeskygge»), og legg det over bakgrunn-laget i listen over lag (10).
Med ellipseutvalg-verktøyet oppretter du et utvalg som er nesten like bredt som kulen. Gi utvalget passelig høyde (9.1). Med flytteverktøyet i «Transformer utvalg»-modus flytter du utvalget ned slik at en liten del av utvalgets øverste kant dekker kulen (9.2).

Gi utvalget et fjærvalg på 20, og fyll det med glassfargen. Sett «bakkeskygge»-laget til «brenn»-modus, slik at skyggefargen blander seg med fargen til underlaget.

For å gjøre glass-skyggen mer overbevisende, legger du til en lys skygge i midten for å etterligne området som oppstår når lyset skinner gjennom glasset i kulen:

Opprett et nytt gjennomsiktig lag («bakkeskygge2»), over «bakkeskygge»-laget (10). Med den nye laget aktivt oppretter du et mindre elliptisk utvalg i midten av bakkeskyggen (10.1). Gi utvalget et fjærvalg på 20, og fyll det med hvit farge.
Sett «bakkeskygge2»-laget til «Legg over»-modus, slik at fargen til den nye skyggen blander seg med fargen til den store skyggen, og gi det en ugjennomsiktighet på 60. Plassér den lyse skyggen slik at den blir liggende der hvor kulen skal berøre bakken (10.2).

 

9

 

10

 

Fotomanipulering

Tegningen av glasskulen kan brukes som utgangspunkt for fotomanipuleringer.
Du kan f.eks. lage en illusjon av at glasskulen ligger på et flisbelagt gulv ved å fylle «bakgrunn»-laget med et mønster. I eksemplet her må da lag-moduset til «skygge»-laget endres til «Mykt lys» for å gjøre slagskyggen realistisk (11).

 

11

 

For å øke illusjonen av gjennomsiktig glass kan du endre underlaget bak kulen slik at underlaget som vises gjennom glasset forvrenges av kulen.
Dette gjøres ved å vrenge laget med mønsteret til en kuleform, og for å unngå deformering av mønsteret må bildestørrelsen være likesidet.

Velg «Bilde -> Størrelse på lerret» fra bildevindu menyen, og juster opp størrelsen på bilde-lerretet slik at høyden blir like stor som bredden.
Opprett et nytt ugjennomsiktig lag over bakgrunn-laget, fyll det med samme mønster som bakgrunnslaget, og gi det navnet «kulebakgrunn».

Med det nye laget aktivt velger du «Filter -> Kart -> Map object» i bildevindu-menyen.
I «Map til Object»-vinduet (12) setter du «Koble til:» til «Sfære», og hak av for valget «Transparent background». Sett «Lightsource type:» til «No light» (i flipparket «Lys»), og klikk «OK» for å vrenge laget til en kuleform (13).

 

12

 

13

 

Gjør «Bakgrunn»-laget usynlig (13). I bildevinduet flytter du «kulebakgrunn»-laget slik at det ligger sentrert bak glasskulen. Skalér «kulebakgrunn»-laget slik at det får samme størrelse som glasskulen (Lag -> Skalér lag). (Dette gjør detaljene i mønsteret noe utydelig, og dersom du ønsker kan du bruke «Unsharp mask»-filteret på «kulebakgrunn»-laget for å skarpe opp mønsteret).

Kulebakgrunnen finkuttes ved å høyreklikke på «Farge»-laget, og velge «Alfa til utvalg». Med utvalget av hele kulen aktivt velger du «kulebakgrunn»-laget igjen. Velg «Inverter» fra bildevindu menyen, og klipp bort kulebakgrunnen som ligger utenfor glasskulen (Ctrl+X).

Gjør «Bakgrunn»-laget synlig igjen, og endre «glassfarge»-lagets lag-modus til «brenn», for å gjøre glasskulen mer gjennomsiktig. Du kan eksperimentere med lag-moduset til «glassfarge»-laget for å se hvilken glassfarge du synes er best. Hvert lag-modus vil gi glasskulen ulik farge, gjennomsiktighet og glød (14).

 


14.

 

Reklamer
Publisert i Bilde. Stikkord: , , , . Leave a Comment »
%d bloggere like this: