Bedre bildekontrast ved hjelp av kontrastmaske

 

Gi bildet ditt bedre kontrast ved hjelp av en kontrastmaske.

Utgangspunktet er dette bildet hvor detaljene i mekanikken på veggen har blitt borte (1):

1

Kopier laget «Bakgrunn» ved å klikke på knappen «Dupliker lag» nede i Lag-menyen (2):

2

Fjern fargene i og gjør laget «Bakgrunn kopier» til et sort/hvitt bilde ved å velge «Farger -> Mindre metning» i bildevindu-menyen (3):

3

Om gråfargen skal bestemmes ut i fra fargenes klarhet, lysstyrke eller et gjennomsnitt av disse, avhenger av bildet. Her må du prøve deg frem for å finne ut hvilke valg som gir best resultat. I eksemplet her ble det valgt «Gjennomsnitt», fordi dette ga det beste resultatet (4, 5):

4

5

Inverter gråtonene i sort/hvitt-laget (Bakgrunn kopier) ved å velge «Farger -> Inverter» i bildevindumenyen (6, 7):

6

7

Endre «Bakgrunn kopier»-lagets lagmodus til «Legg over»(8, 9):

8

9

Bildet har nå fått forbedret kontrast, men har mistet skarphet. En kan løse dette problemet ved å tilsløre kontrastmasken:

Med «Bakgrunn kopier»-laget aktivt; velg Filter -> Utydeligjør -> Gaussian Blur» i bildevindumenyen (10):

10

Hvor stor Blur-radiusen skal være, og hvilken Blur metode som benyttes avhenger av bildet, men Jeschke mener at en blur-radius mellom 10 og 30 piksler vil i de fleste tilfeller gi de beste resultatene (11):

11

Orginal

Med kontrastmaske

Juster kontrastmaskens lysverdier vha. «Kurver»-verktøyet til slutt, for å gi bildet bedre kontrast og lys.

%d bloggere like this: