Lag gif-animasjon med Gimp

I Gimp kan du lage en gif- animasjon ved å bygge opp et bilde lag for lag. Hvert lag i bildet blir da en frame (et filmbilde) i animasjonen.
De tre vanligste måtene å lage en slik animasjon på er:
1.Hvert filmbilde legges til det forrige.
2.Hvert filmbilde byttes ut med det forrige.
3.En kombinasjon av de to første metodene, hvor f.eks. bakgrunnen i animasjonen (det første bildet) beholdes under hele animasjonen mens de etterfølgende filmbildene enten erstatter hverandre eller legges til hverandre.

I tillegg til denne grunnleggende fremgangsmåten å lage animasjoner på, kan du også lage animasjoner ved hjelp av filteret IWarp (Filter -> Forvrengninger -> IWarp), og Script-Fu skriptene i «Animators»-menyen (Script-Fu -> Animators).
Det finnes også et avansert og omfattende tilleggsprogram til Gimp, for å lage avanserte animasjoner med. Tilleggsprogrammet heter GAP, og kan lastes ned fra Gimp´s hjemmeside.

Lage en animasjon hvor filmbildene legges til hverandre

Denne måten å lage en gif-animasjon på kan illustreres ved å lage en animasjon av en graf som vokser over et rutenett-ark (2). Først lages et bakgrunnbilde (rutenett-arket) rett på bakgrunn til bildet.

Så opprettes et nytt lag (Lag1), ved å klikke på “Nytt lag”-knappen i Lag-flipparket i “Lag, kanaler, baner…”-dokk vinduet. Pass på at lag-typen er satt til “transparent”. Dette laget skal bli det første filmbildet i animasjonen som forestiller bevegelse; altså grafen mens den begynner å vokse.

Bruk “rektangelutvalg”-verktøyet fra verktøy vinduet i Gimp til å lage en smal avlang firkant som ser ut som en tykk rød strek, i dette laget, og fyll den med rød farge vha. Bøtte fylle-verktøyet, mens utvalget ennå er markert (de såkalte “marsjerende maur”). Bruk tastene Shift+Ctrl+A for å avslutte markeringen av firkanten.
Den tykke streken er nå helt horisontalt plassert i bildet. Og for å få den til å stå på skrå opp fra nedre venstre hjørne i bildet, må den roteres vha. “rotasjons”-verktøyet (før musepekeren over verktøy ikonene til Gimp for å se navnene til dem).

Etter at du har valgt “rotasjons verktøyet” klikker du på den tykke røde streken i bildevinduet for å åpne rotasjons-rutenettet og “informasjon om rotasjon”-vinduet. Du kan enten rotere vha. musen (klikk og dra på rutenettet, men IKKE på det sorte sentrums punktet. Da flyttes nemlig rotasjons senteret.), eller bruke dra-hendelen i “informasjon om rotasjon”-vinduet, som kommer opp. Når du har funnet rett vinkel til den tykke røde streken, klikker du på “roter”-knappen for å rotere.

 

1

1

 

 

Ved hjelp av “flytteverktøyet” kan nå streken flyttes på plass ned i venstre hjørne i bildet.
Dette laget navngis “Lag 1” ved å dobbelklikke på navnet til laget i Lag-flipparket, og skrive det nye navnet inn. Så kopieres laget “Lag 1” ved å klikke på “kopier lag”-knappen i Lag-flipparket, og det nye laget gir du navnet “Lag 2”.

I Lag-flipparket markerer du “Lag 2”-laget, og ved hjelp av “flytte verktøyet” flyttes den nye streken på plass rett over den første streken i “bilde”-vinduet. Slik bygges hele grafen opp, ved å kopiere den siste kopierte laget med den røde streken, og flytte kopiene på plass vha. “flytte verktøyet” og “rotasjons verktøyet”.

(Det er lettere å plassere strekene nøyaktig etter hverandre, dersom en bruker “forstørr verktøy” til å zoome inn i bildet. I “verktøysalternativer”-menyen kan du velge mellom å zoome inn eller ut.)

Lagre bildet som i xcf-formatet underveis for å unngå tap av data. Pass på å gi hvert nytt kopierte lag et eget navn (1). I en animasjon med mange filmbilder kan det lett bli kaos dersom en mister oversikten over plasseringen og rekkefølgen av dem.

 

Gif-bildet med alle lagene/framene på plass.

Gif-bildet med alle lagene/framene på plass.

 

Nå når alle framene i animasjonen er tegnet ferdig er det på tide å se hvordan den tar seg ut i bevegelse:
Velg Filtre -> Animasjon -> Avspilling av animasjon… fra bildevinduets meny for å åpne vinduet hvor du kan spille av animasjonen (3).

 

3

3

 

I dette vinduet kan du starte og stoppe animasjonen, spole tilbake til start, og se animasjonen bilde for bilde ved å klikke på “steg” (step)-knappen. En framdrifts indikator nederst i vinduet viser hvilken frame/lag som blir vist til enhver tid underveis i animasjonen. Velg Fil -> Lagre i bildevinduets meny for å lagre animasjonen som gif-animasjon.

I “Lagre som”-vinduet skriver du navnet på animasjonen sammen med “gif” endelsen på filnavnet, eller bare skrive inn navnet på animasjonen, og velge formatet fra “Etter type”-listen (By Extension).

Når du klikker på “OK” åpnes “Eksporter fil”-vinduet. Dersom du prøver å lagre et bilde med flere lag i gif-formatet, sier Gimp i fra at du må velge hva du vil gjøre med lagene fordi lagene kan behandles på to ulike måter ved lagring som gif-bilde. Om bildet kun skal lagres som et enkelt bilde og ikke som en animasjon limes alle lagene sammen til et bilde med kun et lag, men dersom bildet skal lagres som en animasjon beholdes alle lagene og de gjøres om til filmbilder. I “Export File”-vinduet valgte jeg “Save as Animation”, og “Convert to Indexed…..”. Dersom du velger “Convert to Grayscale” blir gif animasjonen konvertert til sort/hvit-bilder.

(Når man indekserer et fargebilde gjør man det “web-sikkert” slik at man til en viss grad har styring på hvordan det blir seende ut i de fleste browsere. Det er særlig på gamle maskiner med lite minne at fargebilder får kuttet ut noen farger fordi maskinen ikke klarer å vise alle fargene i bildet. Reelt sett er det i dag godt nok å bruke “Export File”-vinduet’s standard justeringer for indeksering, men dersom du vil indeksere bildet selv, kan du velge Bilde -> Modus -> Indeksert… fra bildevinduets meny).

Når en trykker på “Export”-knappen kommer “Lagre som gif”-vinduet opp.

I avkryssingsruten for “GIF Comment” bestemmer du om gif-filen også skal inneholde eventuelle kommentarer om animasjonen, slik som opphavsmann eller en detaljert informasjon om hva animasjonen handler om. Som standard står det alltid “Created with THE GIMP” i feltet for gif-kommentar, men du kan skrive hva du vil her. Enkelte program, slik som nettlesere, kan nemlig lese av denne informasjonen og gi den videre til brukeren.

I “Millisekunder”-boksen bestemmer du forsinkelsen mellom bildene i animasjonen. Standard forsinkelse er 100 ms. Jo større tall, jo treger går animasjonen.

I “Frame Disposal where Unspecified” velger du om bildene (framene) i animasjonen enten skal byttes ut med hverandre etter hvert som de vises (En ramme per lag), eller om de skal legges til hverandre (Kumulative lag).

Valget “Jeg bryr meg ikke” er standard, og dersom du velger dette, blir bildene lagt til hverandre; dvs. at frame 1 blir stående når frame 2 kommer fram, og når frame 3 kommer fram vises både frame 1 og 2 osv.(det samme som Kumulative lag-valget).
I eksemplet her ble “Kumulative lag” (Combine) valgt. Dersom du nå lukker bildevinduet med gif-animasjonen, og så åpner det igjen ser du at Gimp har lagt til alle disse opplysningene i Lag-flipparket i “Lag, kanaler, baner…”-dokk vinduet (4).

 

4

4

 

Du kan nå se den ferdige animasjonen ved å åpne den i f.eks. nettleseren Firefox.

Lage en animasjon hvor filmbildene byttes ut med hverandre

I mange tilfeller passer det ikke å bruke animasjons teknikken hvor filmbildene legges til hverandre slik som i eksemplet foran. Dersom man f.eks. skal animere en ball som spretter over bakgrunnen må filmbildene byttes ut med hverandre for å gi en riktig illusjon av at det er samme ballen som beveger seg bortover.

En slik animasjon begynner også med et bakgrunnsbilde som tegnes rett på det første laget (Bakgrunn). Deretter opprettes et nytt lag (som i eksemplet her får navnet “Frame 2”), som inneholder elementet som skal bevege seg (f. eks. en ball).

Pass på at dette laget får en transparent bakgrunn! (Et nytt lag opprettes ved å klikke på “Nytt lag”-knappen i Lag-flipparket. Standard fylltype for nye lag er gjennomsiktighet).

Tegn en ball i laget ved å opprette en rund markering i det nye laget, og fyll det med en farge.

Dette nye laget hvor ballen er tegnet inn (Frame 2) kopieres, ved å markere det og klikke på “kopier lag”-knappen i Lag-flipparket. Gi det kopierte laget (Frame 2 copy) navnet “Frame 3”.
Ved hjelp av “Flytte verktøyet” flytter du nå ballen i “Frame 3” til det neste punktet hvor ballen skal bevege seg i animasjonen.
Slik fortsetter du nå å kopiere lagene, og flytter det bevegelige elementet til neste punktet i animasjonen: Markér “Frame 3”, kopier laget ved hjelp av “kopier lag”-knappen, og gi det nye laget (Frame 3 copy) navnet “Frame 4”. Bruk så “Flytte verktøyet” til å flytte ballen til neste punkt i animasjonen (5).

 

5

 

I forrige eksempel bestemte du forsinkelsen mellom bildene i animasjonen ved hjelp av innstillingene i “Lagre som GIF”-vinduet, men du kan også gjøre dette ved å skrive antall millisekunder direkte i Lag-flipparket i “Lag, kanaler, baner…”- dokk vinduet (5).
Dobbelklikk på “Bakgrunn”-laget og skriv “1000ms” i parenteser rett bak navnet på laget (5). Bakgrunnen får en så lang forsinkelse for at illusjonen om at den er en bakgrunn som står i ro, skal bli overbevisende. Animasjonen skal vise en ball som flytter seg over et underlag, og da virker det mest overbevisende dersom laget uten ballen (bakgrunnen) blir vist litt lengre enn lagene hvor ballen vises.

Dersom animasjonen på dette tidspunktet ble lagret som gif, og det i “Lagre som gif”-vinduet ble valgt “Et Filmbilde pr. lag (Bytt Ut)” (“One Frame per Layer (Replace)”) i valget for “Filmbilde-visning dersom annet ikke er oppgitt” (“Frame Disposal where Unspecified”) ville animasjonen ikke ha blitt vist riktig, fordi filmbildene byttes ut med hverandre når animasjonen blir vist.
Først ville bakgrunnen ha blitt vist i flere sekunder før den forsvant og ble erstattet med en rød ball uten noen bakgrunn! Den blå bakgrunnen ville ha blinket som et blålys, og hele gif-animasjonen ville ha vært en nokså stressende affære uten noen mening.

For å vise bakgrunnen under ballen hele tiden, må den limes inn i alle lagene med ballen. Kopier bakgrunnen 4 ganger og plassér 3 av kopiene under hvert lag som viser ballen (6).

 

6

 

Den 4de kopien (Bakgrunn copy #3) flytter du helt øverst i listen over lag. Dette laget skal ikke limes sammen med noen av Frame-lagene, men skal bare fungere som en naturlig pause i animasjonen.

Høyreklikk på hvert av lagene som viser ballen, og velg “Flett sammen nedover” (“Merge Down”) fra lagets valg-meny. De gjennomsiktige lagene med ballen vil bli limt sammen med kopiene av bakgrunnen under, slik at den røde ballen blir liggende over den blå bakgrunnen. Om du hadde plassert kopien av bakgrunnen over laget med ballen, ville ballen forsvunnet under bakgrunnen. Når lagene er limt sammen er det 5 filmbilder i animasjonen (7).

 

7

 

Alle lagene har nå fått navnet “Bakgrunn copy #…” så for ordens skyld bør de navngis til Frame 2, Frame 3, Frame 4 og Frame 5 igjen, i stigende rekkefølge. Frame-lagenes tids-forsinkelse (1000ms) må også slettes ellers vil animasjonen går alt for sakte.

Når du lagrer bildet som gif-animasjon, og i “Lagre som gif”-vinduet bestemmer forsinkelsen mellom filmbildene i “Millisekunder”-boksen, vil bare Frame-lagene få denne tids-forsinkelsen fordi disse lagene ikke har fått oppgitt noen forsinkelse i Lag-flipparket slik bakgrunn-laget har.
I “ Frame Disposal where Unspecified” velger du “One Frame per Layer (Replace)” slik at filmbildene byttes under visningen av animasjonen. Dersom du lukker bildevinduet med gif-animasjonen, og åpner den igjen i Gimp, kan du se at også Frame-lagene har fått en tids-forsinkelse på 100ms, i tillegg til at disse lagene bruker “Replace” -metoden under animeringen.

Om du nå åpner gif-filen i en nettleser vil den nå se ut som en overbevisende animasjon av en ball som flytter seg over en rolig bakgrunn (8).

Animasjoner hvor filmbildene byttes ut med hverandre kan lett bli store når bakgrunnen blir vist i hvert lag. Du kan gjøre gif-filene betydelig mindre uten å tape særlig bildekvalitet ved å velge Filters -> Animation -> Optimize (for GIF) fra bildevinduets meny. Størrelsen på gif-filen i dette eksemplet var på 259 kb før optimering, og ble redusert til 57.7 kb etter optimering uten å tape noe øyensynlig bildekvalitet! Det er iallefall ingen risiko ved å prøve, for Gimp åpner et nytt bildevindu med en ny optimert bilde fil, som kan lagres med et nytt navn etter optimeringen.

 

8

%d bloggere like this: