Gimp med norsk språk i Windows 7

Gimp 2.8
Slik får du norsk språk i Gimp 2.8.

Åpne Gimp 2.8, og velg ‘Edit -> Preferences’ i menyen, og velg ‘Interface’ i menyen til venstre i ‘Preferences’-vinduet. Velg «Bokmål, Norwegian [nb]» eller «Norwegian Nynorsk [nn]» i valg for «Language». Klikk ‘OK’ -knappen, og start Gimp på nytt.

 

Gimp 2.6
Slik får du norsk språk i Gimp 2.6.

For å endre språk i Gimp 2.6 må du bruke en annen fremgangsmåte. Denne metoden vil også fungere for 2.8, dersom du ikke fikk endret språk ved hjelp av metoden som er beskrevet ovenfor.
Ved å opprette en miljøvariabel i Windows som forteller systemet at språket skal være norsk, gir du Gimp norsk språkdrakt:

(Pass på å lukke Gimp før du setter i gang).

1.
Åpne kontrollpanelet.

2.
Klikk på «System og sikkerhet».

3.
Klikk på «System».

4.
Klikk på «Avanserte systeminnstillinger».

5.
Vinduet «Systemegenskaper» åpnes.
Klikk på «Miljøvariabler…» -knappen nederst i vinduet.

6.
Vinduet «Miljøvariabler» åpnes.
Klikk på knappen «Ny…» nederst i vinduet, for å opprette en ny miljøvariabel.

7.
Vinduet «Ny systemvariabel» åpnes.
Gi variabelen navnet «LANG», og gi variabelen verdien «nb» (se bildet).
Dersom du ønsker nynorsk språk, gir du variabelen verdien «nn».

Klikk ‘OK’ for å opprette variabelen, og klikk også ‘OK’ -knappen i «Miljøvariabler» -vinduet for å lagre den nye variabelen.
Klikk på ‘Bruk’ -knappen, og deretter på ‘OK’ -knappen i «Systemegenskaper» -vinduet.

Når du nå starter Gimp, vil den ha norsk språkdrakt. Om den ikke har det: omstart pc´en.