Tips om tastatur-snarveier i Blender

Blender har mange tastatur-snarveier (hurtigtaster). Her er en liten oversikt:

 

 

 • G – Grab(Gripe): Flytt objekter, vertexer, polyoner etc. Ved å trykke en retnings-tast (X Y Z) umiddelbart etterpå, låses flyttingen langs en bestemt akse i 3d-scenens koordinatsystem.
 • R – Rotere objekter, vertexer, polyoner etc. Ved å trykke en retnings-tast (X Y Z) umiddelbart etterpå, låses rotasjonen langs en bestemt akse i 3d-scenens koordinatsystem.
 • S – Skalere objekter, vertexer, polyoner etc. Ved å trykke en retnings-tast (X Y Z) umiddelbart etterpå, låses skaleringen langs en bestemt akse i 3d-scenens koordinatsystem.
 • Space – (Mellomrom-tasten): Åpner en meny med valg for å legge til grunnformer (primitives) i scenen, og der du får flere valg for å manipulere objekter i scenen.
  Dersom du trykker ‘Space’ -tasten mens objektet i 3d-scenen vises i Edit (redigerings) -modus, åpnes en lignende meny som lar deg legge til grunnformer som mesher. Disse meshene blir da lagt til meshen i 3d-scenen, og blir en del av denne.
 • B – Border Select: Verktøy for å markere ved å dra ut et rektangel med musepekeren Alt innenfor rektangelet blir markert (objekter, vertexer, polygoner etc.).
 • BB – Border Select i pensel-modus: Ved å trykke to ganger på ‘B’, endres musepekeren til en sirkel. Alt som berøres av sirkelen mens venstre musetast holdes inne blir markert. Størrelsen på sirkelen (penselen) endres ved å rulle med musehjulet (Mouse Scroll).
  Velg bort markerte vertexer/polygoner/objekter ved å klikke på det som skal deaktiveres med midterste musetast (musehjulet).
  Avslutt ‘Border Select’ ved å trykke ‘Esc’ -tasten på tastaturet.
 • Shift D – (Duplicate): Kopierer det markerte objektet/vertexen/polygonet etc., og aktiverer flytteverktøyet. Kopien festes til musepekeren, og flyttes med musen. Plasser kopien i 3d-scenen ved å klikke med venstre musetast.
 • Tab – Skifte mellom Objekt-modus (Modus for å flytte/rotere/skalere etc. objekter) og Rediger-modus (Modus for visning og endring av objektets vertexer/faces/egdes etc.).
 • E – (Extrude): Kopierer markerte vertexer/faces/egdes, og oppretter en forbindelse mellom orginalen og kopien slik at meshen utvides. Så snart kopien er opprettet, aktiveres flytteverktøyet slik at de kopierte vertexer/faces/egdes følger musepekeren. Kopien plasseres ved å klikke med venstre musetast.
 • F – (Make Faces): Oppretter faces (flater) eller egder (linjer) mellom 2 eller flere markerte vertexer/faces/egdes der dette mangler.
 • K – (Knife Tool / Loop Cut): Verktøy for å dele individuelle mesh-flater.

 • X – (Erase): Sletter markert objekt/vertex/polygon etc.
 • Del – (Erase): Sletter markert objekt/vertex/polygon etc.
 • A – Deaktiverer alle markerte objekter/vertexer/polygoner etc., eller markerer alle objekter/vertexer/polygoner etc. dersom ingen er markert.
 • Alt A – Vise en animasjon i 3d-scenen. (Avslutt kjøring av animasjonen ved å trykke ‘Esc’ -tasten).
 • W – (Specials menyen): Når objektet er i ‘Edit’ -modus: Åpner en meny som gir tilgang til en mengde nyttige verktøy (bl.a. Subdivide, Remove Doubles, Bevel, Set Smooth m.fl.) som virker på markerte vertexer/faces/egdes i meshen. Når objektet er i objekt-modus åpnes menyen for Boolean-verktøyene.
 • H – Skjuler markerte objekter/vertexer/polygoner i 3d-scenen.
 • Alt H – Viser alle skjulte objekter/vertexer/polygoner i 3d-scenen.
 • Shift C – Sentrer siktekorset i sentrum av koordinatsystemet i 3d-scenen.
 • Ctrl + Alt + NumPad 0 – Gjør den aktive synsvinkelen i 3d-scenen til kameraets synsvinkel (Camera View)
 • Ctrl + NumPad o – Gjør det aktive objektet til kamera. (For å gjøre kameraet til det aktive kameraet igjen: Velg kameraet og trykk Ctrl + ‘NumPad 0′ igjen).
 • G + Z + Z – For å zoome inn/ut kameraet mens du er i ‘Camera View’: Marker kameraet og trykk ‘G +z+z’ på tastaturet. Beveg musen for å zoome ut eller inn.
 • Shift + F – Bruk kameraet for å bevege deg omkring i 3d-scenen: Skift til ‘Camera View’, og marker kameraet. Bruk tastatursnarveien ‘Shift F’ for å aktivere kameraet og bevege deg rundt i 3d-scenen (ved hjelp av musen). I 3d-scenens menylinje kan du lese hvordan du kontrollerer kameraet.
 • Ctrl + L – Kopier attributter fra andre objekter i 3d-scenen: Marker objektet som skal få de nye egenskapene (matriale, mesh-data, ipo-animasjons kurver), og holde inne shift-tasten mens du klikker med høyre musetast på objektet du skal hente de nye egenskapene fra. Trykk Ctrl + L -tastene på tastaturet for å åpne ‘Make links’ -menyen, og velg hvilke egenskaper du ønsker å kopiere i menyen.
 • F12 – Render et bilde av scenen
 • F11 – Åpne siste renderte bilde
 • F3 – Lagre Siste renderte bilde. (Åpner FileBrowser-vinduet hvor du velger målmappe og navn på bilde-fila).
 • Vise motsatt side av scenens synsvinkel: Hold inne Ctrl -tasten mens du trykker tastene på det numeriske tastaturet (numpad-tastene). Eks:  ‘NumPad 1′ er tastatur-snarveien for Front View (Sett forfra). For å se 3d-scenen bakfra: Hold inne Ctrl -tasten mens du trykker ‘NumPad 1′.
 • Ctrl W – Lagre blender-fila
 • P – starte Blender´s spillmotor. (Trykk ‘Esc’ -tasten for å avslutte spillmotoren).
 • Ctrl +  PilOpp – Maksimer/minimer aktivt vindu.
 • NumPad 1 – Front View i 3d-scenen
 • NumPad 3 –  Side View i 3d-scenen
 • NumPad 7 – Top View i 3d-scenen
 • NumPad 0 – Camera View i 3d-scenen
 • NumPad 5 – Skifte mellom 2d og 3d visning av 3d-scenen
 • NumPad / – Skifte mellom lokal og global visning av markert objekt. I lokal visning er bare det markerte objektet synlig i 3d-scenen. I global visning er alle objekter i 3d-scenen synlige.

.