Tegn trestrukturer med Gimp

For å kunne lage overbevisende trestruktur på et objekt må en først og fremst gi strukturen realistiske årringer.
Dette gjøres ved å bruke filteret «Fractal Explorer» (Filter -> Rendring -> Fractal Explorer) (2).

2

Opprett først et nytt likesidet bilde (f.eks. 400 x 400 piksler). Åpne deretter «Fractal Explorer», og velg fraktalen «Bar_Code_Label» (2) .
Når du klikker på «OK»-knappen vil det bli tegnet opp en fraktal i bildevinduet som ser ut som en liggende strekkode.
Fraktalen er tegnet i gråtoner, og dersom du ønsker kan du markere to-tre av de tynneste grå strekene vha. « Fuzzy utvalg»-verktøyet (tryllestaven), og fylle dem med svart farge, slik at den ferdige tre-strukturen får noen markerte årringer.

Rotér bildet 90 grader, slik at strekene blir stående. Nå skal vi bruke filteret «Wind» (Filter -> Forvrengninger -> Wind) (3) for å lage strekene etter sprekkene som ofte oppstår mellom årringene i treverk.

3

I valget for «Stil» velger du «Vind», slik at strekene som tegnes opp får tynn, avsmalende hårstrålignende form, og i i valget for «Egde Affected» velger du «Etterfølgende», slik at strekene blir dratt ut i fra fra de grå loddrette årringene. (Dersom du velger «Ledende» vil filteret bruke de hvite mellomrommene, og dra ut hvite streker i fra disse). Du kan også prøve å bruke valget «Begge», selv om dette gjør det vanskeligere å bruke «Terskel» og «Styrke»-hendlene til å justere utseende på strekene.

Bruk «Terskel» -og «Styrke» hendlene for å lage en passelig mengde tydelige streker mellom årringene.
Bruk små verdier (f.eks. terskel = 0, og styrke = 4), slik at ikke årringene forsvinner. Her må en bare prøve seg frem.
Hvilke verdier det passer best å bruke avhenger av fraktalen som «Fractal Explorer»-filteret har generert, og størrelsen på bildet ditt.

4

Deretter gir du de loddrette linjene bølgende former vha. filteret «Iwarp» (Filter -> Forvrengninger -> Iwarp) (4).
Bruk «Flytt» som deformeringsmodus, og sett «Deform radius»-verdien høyt (f.eks. 40). Dette gjør det lettere å lage naturlige bølger i årringene.
Du kan også bruke «Swirl CCW» (vri og roter til venstre) og «Swirl CW» (vri og roter til høyre) med høy radius (70) for å skape spennende årringer (5).

5. Eksempel på bruk av IWarp-filteret

Bruk filteret «Polar coords» (Filter -> Forvrengninger -> Polar coords) (6) til å vri de bølgende årringene utover i enda større bølger på en naturlig måte.

6

Velg bort valget for «To polar», og bruk eget skjønn for å se om årringene blir mest overbevisende ved bruk av «Map backwards» eller «Map from top», eller en kombinasjon av disse. På samme måte kan du også bruke hendelen «Offset angel» for å finjustere utseende på årringene.

7. Eksempelet i ill. 5, etter bruk av Polariser-filteret

Nå kan du fargelegge teksturen, slik at den får fargene en finner i treverk.

8

Kopier laget med årringene, og opprett et nytt hvit bakgrunnslag. Gi de to lagene med årringene ulike farger vha. «Farg»-verktøyet (Lag -> Farger -> Farg).
Gi bildet av tre-teksturen gode naturlige farger, ved å endre lag-moduset til lagene med årringer.
Du kan også forsøke å endre fargen på bakgrunns-laget, og opprette et nytt lag øverst i lag-listen med et plasma-mønster (Filter -> rendring -> skyer -> plasma).
Gi plasma-laget et annet lag-modus, slik at fargene blander seg med fargene til lagene under på en naturlig måte.

Når du på denne måten deler opp bildet i 5 ulike lag, gir dette uttallige kombinasjonsmuligheter hvor du kan mikse ulike farger og lag-modus for å komme fram til en overbevisende farge til tre-strukturen.

9. Eksempel på farget tre-struktur.

Tre-strukturen kan legges på et objekt på flere måter.
En enkel metode er å opprette en kopi av bildet av tre-strukturen (bilde -> kopier), og deretter lime sammen alle lagene i kopien til ett lag (bilde -> flat ut bildet). Så lager du et omriss av objektet som skal ha trestruktur, vha. «Baner»-verktøyet.
Deretter lager du et utvalg av banen (klikk på knappen «Opprett utvalg fra bane» i «Baner»-verktøyets verktøysalternativer-meny), inverterer utvalget (Velg -> Inverter), og klipper vekk strukturen utenfor utvalget (Ctrl + X).
Legg en skygge under objektet (Script-Fu -> Shadow -> Drop-Shadow), og gi objektet 3d-kant vha. skriptet «Add Bevel» (Script-Fu -> Decor -> Add Bevel).
Etterpå legger du til et høylys på objektet for å gi mer form og volum (Filter -> Lyseffekter -> Lyneffekter).
Objektet i illustrasjon 10 ble laget vha. denne metoden.

10

Filteret «Lyneffekter» har mange fine innstillingsmuligheter, som også gjør det mulig å legge til bumpmap-effekter i
teksturen, og justere glansen i overflaten.

Illustrasjon 11 viser objektet i ill. 10 når «Lyneffekter»-filteret er brukt med bumpmap-effekt, og høyere verdier for glans og refleksjon.

11

En annen måte å legge tre-teksturen på et objekt, er å legge teksturen på i flere ulike lag oppå et objekt som er gjort 3-dimensjonell vha. bumpmap-filteret.
Illustrasjon 12 viser lagene i bildet av en tre-knapp. Utgangspunktet for dette bildet er en kopi av det orginale bildet
av tre-strukturen, hvor alle lagene i kopien ble limt sammen til ett lag (Bilde -> Flat ut bildet).

I bildet ble det opprettet et elliptisk utvalg, som ble fyllt med hvit farge i et eget gjennomsiktig lag («knapp»-laget). Dette laget ble deretter kopiert, slik at det ble to lag med hvite ellipser.
Ellipsen i det ene laget («Høydekart»-laget) ble beskjært, og deretter tilslørt vha «Gaussian Blur»-filteret, slik at den kunne brukes som høydekart.
Deretter ble «Bump Map»-filteret brukt på ellipsen i det andre laget («knapp»-laget), der laget «Høydekart» ble brukt som bumpmap.
(Les mer i artikkelen «Tips om bruk av bumpmap-filteret» om hvordan du gjør et objekt 3-dimensjonelt vha. et høydekart).
Deretter ble laget med tre-strukturen beskjært etter formen til knappen. Dette ble gjort ved å gjøre laget «knapp» aktivt og
velge «alfa til utvalg» (Lag -> Gjennomsiktighet -> Alfa til utvalg) . Med utvalget aktivt ble så laget med tre-strukturen valgt, og utvalget ble invertert (Velg -> Inverter).
Deretter ble området rundt ellipse-utvalget klippet bort fra struktur-laget (Rediger -> Klipp ut). Laget med tre-strukturen ble så kopiert.
Deler av det ene struktur-laget («tekstur2-bumpmap»-laget) ble deretter fjernet vha. «Utvalg etter farge»-verktøyet, og laget fikk så tilført 3d-effekt vha. «BumpMap»-filteret (hvor laget selv ble brukt som høydekart) (12).

Ved å endre fargene og lag-modusene til de to tekstur-lagene fikk knappen en 3-dimensjonell struktur.
Det ble også endret farge på selve tegningen av knappen («knapp»-laget) underveis.

12

14

15

Fordelen med denne metoden er at det er mulig å endre fargene på treverket i knappen (ill. 14, 15) ved å endre fargene og lag-modusene til lagene i bildet.

Når bildet så skal eksporteres i et annet format (jpg, png, tiff etc.) er det bare å lage en kopi av bildet
(Bilde -> Kopier), lime sammen alle synlige lag (Bilde -> Flett sammen synlige lag), velge «Utvides etter behov» i
«Alternativer for fletting av lag», og slette usynlige lag før eksport.

Les mer om denne metoden for å legge tekstur på objekter i artikkelen «Lag egne 3d-teksturer».

Reklamer
%d bloggere like this: